Velkommen til Optimering

Optimering er dit digitale fagmagasin inden for drift og vedligehold, og stedet, hvor du holder dig opdateret på den nyeste viden. Vi sørger for, at du altid er ajourført med brancherelevante nyheder.

Annonce

Dyrlægen
Dyrlægen
Viden
badge ikon Eksklusivt

Bæredygtig dimensionering af el-kabler

I fremtiden, hvor energien skal skabes af vedvarende energikilder, skal dimensionering af el-kabler også leve op til kravet om bæredygtighed, så denne energi udnyttes bedst muligt. Det er begrundelsen for at fokusere på unødvendigt energitab i el-kabler. På Aarhus Maskinmesterskole har vi som led i et forskningsprojekt analyseret muligheder for at minimere det energitab, der…

Annonce

Dyrlægen

Annonce

Dyrlægen
Dyrlægen
Inspiration
badge ikon Eksklusivt

Sådan kommer du i gang med Asset Management

For to år siden blev maskinmester Niels Christian Lind-Frandsen ansat hos DIS for at etablere en ny afdeling, der skulle tilbyde virksomheder assistance med Asset Management-relaterede opgaver. »Da vi startede afdelingen i 2018, var vi to mand. I dag er vi 15 medarbejdere i afdelingen. Så det har vist sig, at der var et marked for de Asset Management-ydelser, som vi hjælper kunderne med,« siger Niels Christian Lind-Frandsen. Han er oprindelig elektriker, inden han i 2012 blev uddannet maskinmester fra Aarhus Maskinmesterskole. »Tidligere som elektriker var jeg ansat som rejsemontør hos Siemens Wind Power, og da jeg stod som færdiguddannet maskinmester, fik jeg job hos Siemens igen med ansvar for vedligehold og optimering af vedligehold af vindmøller. Jeg har altid haft fat i den praktiske del af opgaverne med at sikre driften af nye møller og få al den nødvendige dokumentation på plads, når de skulle sættes i drift med en forventet levetid på mindst 25 år,« siger Niels Chri...
Dyrlægen
Nyhed
Kun på optimering.nu

Ny, dansk oversættelse af Asset Management-vejledning

En ny, dansk oversættelse af ISO 55002, som er den officielle vejledning i Asset Management-certificering, er nu på trapperne – udgivet af Dansk Standard. Selvom man ikke skal i gang med en egentlig certificering, kan der være mange nyttige informationer at hente i 55002-vejledningen, da den indeholder de praktiske retningslinjer for at arbejde mere systematisk med Asset Management i sin vir...
Dyrlægen
Inspiration
Kun på optimering.nu

Big Data vs. Right Data

AffaldVarme Aarhus vil gerne blive bedre til at forudsige varmebehovet i hele sit forsyningsområde – ikke mindst i de dele af fjernvarmenettet som ligger længst fra varmeproduktionen. Med afstande op til 40 km fra produktionsstederne i nord til Odder i den sydlige del af forsyningsområdet er der op til otte timers opholdstid i fjernvarmenettet. Derfor kører man altid med en lidt højere temperat...
Corona-håndtering: Fokus på en fortsat sikker og stabil drift hos VandCenter Syd | Optimering.nu
Inspiration
Eksklusivt

Corona-håndtering: Fokus på en fortsat sikker og stabil drift hos VandCenter Syd

Det globale corona-udbrud stiller helt nye krav til hverdagen hos mange virksomheder. Et af de områder, der ikke står stille, selvom verden er sat på lavblus, er vedligehold. Vi har taget en snak med en række danske vedligeholdschefer om, hvordan de styrer deres vedligehold igennem krisen. Hos VandCenter Syd tager man corona-udbruddet alvorligt. For at sikre en fortsat sikker og stabil drif...
Corona-håndtering: Omstrukturering hos Grundfos sikrer fortsat vedligehold | Optimering.nu
Inspiration
badge ikon Kun på optimering.nu

Corona-håndtering: Omstrukturering hos Grundfos sikrer fortsat vedligehold

Det globale corona-udbrud stiller helt nye krav til hverdagen hos mange virksomheder. Et af de områder, der ikke står stille, selvom verden er sat på lavblus, er vedligehold. Vi har taget en snak med en række danske vedligeholdschefer om, hvordan de styrer deres vedligehold igennem krisen. Hos industrikæmpen Grundfos tager man corona-udbruddet særdeles alvorligt. For at sikre en fortsat og ...
Corona-håndtering: Ikke-akut vedligehold er udskudt hos Det Kgl. Bibliotek | Optimering.nu
Inspiration
Eksklusivt

Corona-håndtering: Ikke-akut vedligehold er udskudt hos Det Kgl. Bibliotek

Det globale corona-udbrud stiller helt nye krav til hverdagen hos mange virksomheder. Et af de områder, der ikke står stille, selvom verden er sat på lavblus, er vedligehold. Vi har taget en snak med en række danske vedligeholdschefer om, hvordan de styrer deres vedligehold igennem krisen. Hos Det Kgl. Bibliotek tager man corona-udbruddet særdeles alvorligt. Som statsinstitution har biblioteket valgt at gå forrest og følge regerings retningslinjer til punkt og prikke. Den 130.000 m2 store bygningsmasse er lukket ned og alle medarbejderne er sendt hjem for at mindste spredningen af corona-virus. Normalt har tusinde af studerende deres daglige gang på Det kgl. Bibliotek, der fungerer som universitetsbibliotek for en række danske universiteter, herunder Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Roskilde Universitet. Også de kulturinteresserede strømmer normalt til intuitionens mange arrangementer og udstillinger. I dag står bygningerne tomme, og hverdagen er forandret – for ...
Store gevinster i renovering af tekniske installationer | Optimering.nu
Nyhed

Store gevinster i renovering af tekniske installationer

Selvom renovering af tekniske installationer i bygninger både er energibesparende, økonomisk rentable og har en kort betalingstid udnyttes potentialet slet ikke nok hos virksomhederne og andre bygningsejere. Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg betegner i sit oplæg til regeringen interessen for ”lav”, og særligt de små og mellemstore virksomheder har mere fokus på den daglige drift end en...
Den offentlige sektor skal drive energirenoveringen | Optimering.nu
Nyhed

Den offentlige sektor skal drive energirenoveringen

De offentlige bygninger har ifølge Dansk Byggeri et efterslæb i vedligehold på 50 milliarder kroner. En renovering og modernisering kan sikre store energibesparelser og dermed være med til at bane en billigere vej for Danmarks grønne omstilling. Det konkluderer Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg i den anbefaling, som branchens aktører har afleveret til regeringen. Anbefalingerne består ...
Hent flere artikler