Store gevinster i renovering af tekniske installationer

Mere intelligent styrering af energiforbruget skal hjælpe danske virksomheder med at bruge energien, når den er grøn og billig, påpeger klimapartnerskab.

Store gevinster i renovering af tekniske installationer | Optimering.nu

Selvom renovering af tekniske installationer i bygninger både er energibesparende, økonomisk rentable og har en kort betalingstid udnyttes potentialet slet ikke nok hos virksomhederne og andre bygningsejere.

Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg betegner i sit oplæg til regeringen interessen for ”lav”, og særligt de små og mellemstore virksomheder har mere fokus på den daglige drift end energioptimering.

Renoveringer af ventilations-, belysnings-, køle- og varmeinstallationer skal derfor fremmes ved at justere de nuværende finansieringsmuligheder og udbrede kommunale erfaringer med energiscreeninger.

 

Lovpligtig automatik ved nybyggeri

Foruden renovering af installationer ser klimapartnerskabet et stort potentiale i mere intelligent styring af energiforbruget og flytter forbruget til tidspunkter, hvor energien er grøn og billig.

Klimapartnerskabet understreger, at en del automatik bør være lovpligtig ved nybyggeri og renoveringer, og der skal etableres standarder for bygningsautomatik. Partnerskabet vurderer, at der kan spares over en halv million ton CO2 om året med intelligent styring af både enkeltstående anlæg til belysning, ventilation og varme samt i optimering af mere integrerede systemer og intelligente bygninger.

Af andre initiativer til at reducere CO2 i bygningsdriften nævner klimapartnerskabet:

  • At styrke mulighederne for intern udnyttelse af overskudsvarme, så der undgås energispild.
  • At brug af data styrker mulighederne for at optimere driften og dermed det løbende energiforbrug.
  • At bygningers tekniske installationer løbende vedligeholdes, da energiforbruget ellers stiger over tid.
  • At bygninger anvendes til lagring af energi. Med stigende mængder fluktuerende VE i energisystemet skal bygninger agere som energilager og udjævne forbruget.
  • At der sættes større fokus på totaløkonomien, da for meget byggeri og renovering gennemføres med fokus på lavest mulig opførelsespris og ikke på langsigtet driftsøkonomi og klimabelastning.

Link

Læs hele rapporten med anbefalinger fra Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren » klik her.

Annonce

Dyrlægen

Annonce

Dyrlægen

Annonce

Dyrlægen